[TIMKIEMNHANH]

DU HỌC HÀN QUỐC - ĐẠI HỌC GACHON

Thứ hai - 25/10/2021 09:30
Trường Đại học Gachon được thành lập vào năm 1939, là một trường Đại học có thế mạnh về ngành Y dược. Trường hiện có tổng cộng 3 cơ sở học: Global tọa lạc tại Seongnam, Satellite ở đảo Ganghwa, cuối cùng là trường Y ở Guwol-dong, Namdong-gu.
DU HỌC HÀN QUỐC - ĐẠI HỌC GACHON

 Đại học Gachon được xếp hạng 29 các trường Đại học Hàn Quốc và hạng 890 thế giới, theo đánh giá của Center for World Universities Rankings (CWUR) giai đoạn 2021-2022.

Ngoài ra trường Đại học Gachon đã ký hợp tác với 37 đối tác trên thế giới các giúp sinh viên của trường có thể dễ dàng chuyển tiếp học tập tại nước ngoài.
z2856536502578 48968256ab592466c2fbea7e7823528a

I. THÔNG TIN CHI TIẾT:
 • Tên tiếng Hàn: 가천대학교
 • Tên tiếng Anh: Gachon University (GCU)
 • Năm thành lập: 1939
 • Loại hình: Tư thục
 • Địa chỉ:        
Cơ sở 1: 1342 Seongnam-daero, Bokjeong-dong, Sujeong-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc.
Cơ sở 2:  Satellite trên đảo Ganghwa, Hàn Quốc
Cơ sở 3: Đại học y Guwol-dong tại Namdong-gu, thành phố Incheon, Hàn Quốc
 • Website: gachon.ac.kr
 
z2856536549857 bec4b0e57df75ee78a08264b6f2cabc3

II. CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG:
Các loại học bổng Đối tượng Mức học bổng Yêu cầu sau khi nhập học
Tín chỉ Các cấp độ
Học bổng Gachon Sinh viên có điểm nhập học xếp hạng cao nhất Toàn bộ học phí cho bốn năm học (bao gồm phí nhập học) và 300.000 KRW chi tiêu mỗi tháng 12 tín chỉ trở lên 3,5 trở lên / 3,5
Học bổng dành cho sinh viên đứng đầu trong các ngành học Sinh viên có điểm xét tuyển xếp hạng cao nhất trong các ngành học tương ứng của họ (Không loại trừ ngành học mà người chiến thắng Học bổng Gachon thuộc về) Toàn bộ học phí cho bốn năm học (bao gồm phí nhập học) 12 tín chỉ trở lên 3,5 trở lên
Học bổng dành cho sinh viên đứng đầu mỗi trường đại học Sinh viên được nhận vào mỗi trường đại học có điểm xét tuyển xếp hạng cao nhất (không bao gồm trường đại học mà người giành được Học bổng Gachon và xếp hạng cao nhất trong các ngành học thuộc về học bổng) Toàn bộ học phí cho năm học đầu tiên khi nhập học (bao gồm cả phí nhập học) 12 tín chỉ trở lên 3,5 trở lên
Học bổng dành cho sinh viên đứng đầu mỗi khoa Những sinh viên được nhận với điểm xếp hạng cao nhất vào mỗi trường đại học Học phí cho một học kỳ khi nhập học (toàn bộ học phí) - -
Học sinh có điểm CSAT xuất sắc Sinh viên có điểm CSAP trung bình nằm trong khoảng 1,5 xếp loại được xếp loại (ngoại trừ sinh viên được nhận vào các khóa học chính về nghệ thuật, âm nhạc, giáo dục thể chất và đông y) Toàn bộ học phí cho bốn năm học (bao gồm phí nhập học) 12 tín chỉ trở lên 3,5 trở lên
Học bổng Gachon Gosi (Kỳ thi Thanh) Sinh viên có CSAT trung bình nằm trong khoảng 1,6 được xếp loại xếp loại và đang chuẩn bị cho kỳ thi thanh trong khi là thành viên của câu lạc bộ nghiên cứu về kỳ thi thanh Toàn bộ học phí cho bốn năm học (bao gồm phí nhập học) và 300,00 KRW mỗi tháng cho sinh hoạt phí 12 tín chỉ trở lên 3,5 trở lên
Học bổng cho các lĩnh vực nghiên cứu chuyên biệt - Theo dõi quản lý kinh doanh toàn cầu - chuyên ngành Cảnh sát & An ninh quốc gia - chuyên ngành BioNao - chuyên ngành phần mềm - chuyên ngành Toán tài chính Học sinh có điểm CSAT trung bình nằm trong khoảng 1,6 xếp loại được xếp loại Toàn bộ học phí cho bốn năm học (bao gồm phí nhập học) và 300,00 KRW mỗi tháng cho sinh hoạt phí 12 tín chỉ trở lên 3,5 trở lên
Những sinh viên được nhận thông qua xét tuyển thông thường với điểm CSAT trung bình trong vòng phân loại xếp loại 2.0 Miễn học phí một năm học (bao gồm phí nhập học) 12 tín chỉ trở lên 3,5 trở lên
Học bổng dành cho sinh viên luật có điểm xét tuyển xuất sắc Học sinh có điểm CSAT trung bình nằm trong khoảng 1,6 xếp loại được xếp loại Toàn bộ học phí cho bốn năm học (bao gồm phí nhập học) và 300,00 KRW mỗi tháng cho sinh hoạt phí 12 tín chỉ trở lên 3,5 trở lên
Học bổng đặc biệt dành cho Cao đẳng Y học Phương Đông (nhập học chính quy) Khoa học Nhân văn Những sinh viên xếp hạng hai trong số những sinh viên được nhận đầu tiên Toàn bộ học phí cho sáu năm học (bao gồm cả phí nhập học) 12 tín chỉ trở lên 3,5 trở lên
Những sinh viên xếp hạng 4 trong số những sinh viên được nhận đầu tiên Toàn bộ học phí cho hai năm học (bao gồm phí nhập học)
Khoa học Tự nhiên Nghiên cứu Kỷ luật Những sinh viên xếp hạng 4 trong số những sinh viên được nhận đầu tiên Toàn bộ học phí cho hai năm học (bao gồm phí nhập học)
Học bổng Gachon Alumni Học sinh có cha mẹ tốt nghiệp Gachon Phí nhập học - -
Học bổng tài năng đặc biệt Cuộc thi Gachon Học phí trong hai năm cho người đoạt giải nhất 12 tín chỉ trở lên 3,0 trở lên
Học phí một năm cho người chiến thắng vị trí thứ hai
Học phí cho một học kỳ cho người chiến thắng vị trí thứ ba
Cuộc thi nghệ thuật lớn thế hệ tiếp theo Gachon Học phí hai năm học cho người đoạt giải lớn 12 tín chỉ trở lên 3,5 trở lên
Học phí một năm rưỡi cho người đoạt giải vàng
Học phí một năm cho người đoạt giải bạc
Cuộc thi viết văn hóa sáng tạo Gachon
Cuộc thi nghệ thuật lớn thế hệ tiếp theo Gachon Học phí trong hai năm cho người chiến thắng giải thưởng lớn 12 tín chỉ trở lên 3,5 trở lên
Học phí một năm cho người đoạt giải vàng
Học phí một học kỳ cho người đoạt giải bạc
50% học phí cho một học kỳ cho người đoạt giải đồng
Học bổng dành cho cựu chiến binh Học sinh là cựu chiến binh hoặc có cha mẹ là cựu chiến binh Toàn bộ học phí (bao gồm phí nhập học) - 70 trở lên
Học bổng quân sự Học sinh được nhận theo ủy ban của quân đội 50% học phí 12 tín chỉ trở lên 2,5 trở lên
Học bổng đặc biệt dành cho người lao động có bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp Học sinh có cha mẹ đã làm việc từ năm năm trở lên tại thời điểm nhập học vào trường 30% học phí cho bốn năm (không bao gồm phí nhập học) 12 tín chỉ trở lên 2,5 trở lên
Học sinh có cha mẹ đã làm việc ít hơn năm năm tại thời điểm nhập học (danh sách) 20% học phí cho bốn năm (không bao gồm phí nhập học)
Học bổng cho con của nhân viên trường Sinh viên có cha mẹ hiện đang làm việc tại Đại học Gachon hoặc các cơ sở y tế liên kết Toàn bộ học phí (bao gồm phí nhập học) 12 tín chỉ trở lên 2,5 trở lên
Học bổng gia đình Gachon Học sinh có hơn hai thành viên gia đình trực tiếp học tại Gachon Số tiền cố định 500.000 KRW 12 tín chỉ trở lên 3.0 trở lên
Học bổng trao đổi học thuật Sinh viên đã tốt nghiệp từ các trường có thỏa thuận trao đổi học thuật với Gachon Phí nhập học một phần - -
Học bổng dành cho sinh viên được nhận vào các khóa học kết hợp của MA / BA của bằng cử nhân Sinh viên được nhận vào các khóa học kết hợp của MA / BA của Học phí một phần 12 tín chỉ trở lên 3,0 trở lên
Học bổng Gachon Nanum (Chia sẻ) Sinh viên đăng ký là người khuyết tật Học phí một phần 12 tín chỉ 2,5 trở lên
 
z2856536514559 d8ecfc6507daa58d67de7303a59121bd

III. CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG:
1. CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG HÀN:
 • Yêu cầu đầu vào: tốt nghiệp THPT
 • Đào tạo các cấp độ từ 1 đến 6
 • Kỳ nhập học: Tháng 3, 6, 9 ,12
 • Thời gian học: 10 tuần/kỳ, học từ thứ 2 đến thứ sáu
+ Lớp sáng: 9:00-13:00
+ Lớp chiều: 14:00-18:00
 • Học phí: 5.200.000 KRW/năm
 
z2856536539619 cd434d30d9c200875a58ae41c135c1d3

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC:
- Yêu cầu đầu vào: Tốt nghiệp THPT, có chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK 3
- Kì học: Tháng 3, tháng 9
- Học Phí: Từ 3.609.000 KRW đến 4.999.500 KRW/năm
Các chuyên ngành đào tạo chi tiết như sau:
TRƯỜNG KHOA
Nhân văn Ngôn ngữ & văn học Hàn Quốc, Anh, phương Đông, châu Âu
Khoa học xã hội Hành chính công, Phương tiện truyền thông, Quản trị du lịch, Kinh tế toàn cầu, Quản trị chăm sóc sức khỏe, Ứng dụng thống kê, Phúc lợi xã hội, Giáo dục trẻ em
Kinh doanh & kinh tế Quản trị kinh doanh, Quản trị kinh doanh toàn cầu, Tài chính & toán
Luật Luật, Khoa học chính trị và bảo mật
Kỹ thuật Quy hoạch đô thị, Kiến trúc cảnh quan, Kiến trúc nội thất, Kiến trúc, Kỹ thuật kiến trúc, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật sinh & hóa học, Kỹ thuật dân dụng & môi trường, Kỹ thuật công nghiệp & kinh doanh, Kỹ thuật PCCC & hệ thống thiết bị xây dựng
Công nghệ sinh học-nano Khoa học Sinh-nano, Khoa học thực phẩm & kỹ thuật sinh học, Dinh dưỡng, Khoa học cuộc sống, Vật lý nano, Hóa học nano
Công nghệ thông tin Phần mềm, Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật điện tử, IT năng lượng
Y học phương Đông  
Nghệ thuật & thiết kế Mỹ thuật & điêu khắc, Đồ họa, Kiểu dáng công nghiệp, Thiết kế thời trang, Âm nhạc, Nhạc cụ, Soạn nhạc, Giáo dục thể chất, Taekwondo, Diễn xuất
Khoa học & giáo dục khai phóng Nghiên cứu tích hợp
Y Khóa học tiền lâm sàng
Dược Dược
Điều dưỡng Điều dưỡng
Khoa học sức khỏe Kỹ thuật y sinh, Sức khỏe răng miệng, Khoa học X quang, Vật lý trị liệu, Công nghệ y cấp cứu, Phục hồi chức năng
 
z2856536524795 bf23db01258508c24f94704297cbfdd0

3. CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC: 
- Yêu cầu đầu vào: Tốt nghiệp đại học, có chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK 4 trở lên
- Kì học: Tháng 3, tháng 9
- Học phí: 4.508.000 KRW – 7.550.000 KRW/năm tùy từng chuyên ngành
 
Nhóm ngành   Khoa   Chuyên ngành 
 Khoa học xã hội & nhân văn  Khoa Ngôn ngữ & Văn học Hàn Quốc  Ngôn ngữ học Hàn Quốc, Văn học cổ điển, Văn học hiện đại
 Khoa Ngôn ngữ & Văn học Anh  Ngôn ngữ & Văn học Anh
 Khoa ngôn ngữ và văn học phương Đông (Trung Quốc & Nhật Bản)   Ngôn ngữ Trung Quốc, so sánh văn hóa Hàn Quốc và Nhật Bản
 Khoa ngôn ngữ và văn học châu Âu  Ngôn ngữ & Văn học Đức, Ngôn ngữ & Văn học Pháp
 Khoa Luật  Luật công, Luật tư
 Khoa hành chính công  Hành chính công, Nghiên cứu chính sách, Quản trị phúc lợi
 Khoa phát triển khu vực  Nghiên cứu phát triển vùng
 Khoa quản trị kinh doanh  Quản lý nhân sự, Marketing, Quản lý tài chính, Thành lập doanh nghiệp và Quản lý kỹ thuật
 Khoa doanh nghiệp và doanh nhân toàn cầu  Doanh nghiệp & Doanh nhân Toàn cầu (Đa ngôn ngữ), Quản lý Nghệ thuật (Đa ngôn ngữ), Kinh doanh & Doanh nhân Toàn cầu (Tiếng Anh)
 Khoa kinh tế toàn cầu  Kinh tế, khoa học thương mại quốc tế
 Khoa quản lý du lịch  Quản lý du lịch, quản lý khách sạn
 Khoa Kế toán & Thuế  Kế toán, thuế
 Khoa Phúc lợi xã hội  Phúc lợi xã hội
 Khoa giáo dục mầm non  Giáo dục mầm non
 Khoa Quản lý & Chính sách y tế  Chính sách y tế, Tăng cường sức khỏe, Quản lý chăm sóc sức khỏe, Tin học y tế, kinh tế y tế, Kinh doanh cao cấp
 Khoa phương tiện truyền thông  Phương tiện truyền thông
 Khoa Dịch vụ Khoa học & An ninh Cảnh sát  Tư pháp hình sự, nghiên cứu an ninh
 Khoa Thống kê ứng dụng   Thống kê ứng dụng
 Khoa học tự nhiên   Khoa Tài chính toán học   Tin học toán học
 Khoa thời trang   Nghiên cứu quần áo, nghiên cứu kinh doanh làm đẹp, thời trang. Liệu pháp làm đẹp
 Khoa Thực phẩm & Dinh dưỡng   Nghiên cứu Thực phẩm & Dinh dưỡng
 Kỹ thuật  Khoa Quy hoạch đô thị  Quy hoạch đô thị, nghiên cứu giao thông
 Khoa Kiến trúc cảnh quan  Kiến trúc cảnh quan
 Khoa kiến trúc  Kiến trúc, Kỹ thuật kiến ​​trúc, Kiến trúc nội thất
 Khoa Kỹ thuật công nghiệp  Kỹ thuật quản lý công nghiệp, Quản lý hậu cần
 Khoa hệ thống thiết bị & Kỹ thuật phòng cháy chữa cháy  Kỹ thuật hệ thống thiết bị, kỹ thuật phòng cháy chữa cháy
 Khoa Cơ khí  Cơ khí
 Khoa Khoa học thực phẩm & Công nghệ sinh học  Khoa học thực phẩm & Công nghệ sinh học
 Khoa Kỹ thuật Xây dựng & Môi trường  Kỹ thuật Xây dựng & Môi trường
 Khoa Trí tuệ nhân tạo  Trí tuệ nhân tạo
 Khoa Vật liệu Khoa học và Kỹ thuật  Vật liệu Khoa học và Kỹ thuật
 TÍCH HỢP (Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật  Khoa Công nghệ Bionano  Vật liệu nano, Hóa học nano, Khoa học sự sống
 Khoa Khoa học và công nghệ nano  Kỹ thuật Hóa học và Sinh học, Kỹ thuật Điện, Kỹ thuật Năng lượng, Vật lý Nano
 Khoa Kỹ thuật hội tụ CNTT  Kỹ thuật điện tử, CNTT năng lượng, Kỹ thuật máy tính, Phần mềm, Kỹ thuật game
 Dược  Y dược Hàn Quốc Thảo dược học, Sinh lý học, Giải phẫu các huyệt đạo, Y học dự phòng, Nội khoa, Moxib Fir, Công thức dược lý, Khoa học phụ khoa, Y học phục hồi chức năng, Bệnh lý học, Bệnh học, Dett, Khoa học chẩn đoán, Nhi khoa, Y học hiến pháp, Thần kinh học
 Nghệ thuật & giáo dục thể chất   Khoa Biểu diễn nghệ thuật  Diễn xuất, đạo diễn, lý thuyết về nghệ thuật sân khấu và truyền thông, thiết kế sân khấu & thiết kế hình ảnh
 Khoa Điêu khắc  Điêu khắc
 Khoa thiết kế  Nghệ thuật thị giác, Thiết kế công nghiệp
 Khoa hội hoạ  Mỹ thuật, Lý thuyết nghệ thuật
 Khoa âm nhạc  Giọng hát, sáng tác, piano kết hợp, nhạc hòa tấu
 Khoa giáo dục thể chất  Giáo dục thể chất
 
IV. KÝ TÚC XÁ CỦA TRƯỜNG:
 • Trường cung cấp KTX hiện đại và đầy đủ trang thiết bị cho sinh viên.
 • Có các loại phòng ở 1, 2, 3, 4 người.
 • Sinh viên ở lại kí túc xá trong các kì nghỉ thì cần đóng thêm phí.
 • Chi phí: 1.147.600 KRW/6 tháng (phòng 4 người).
 • Phí đặt cọc KTX: 100.000 KRW
 
z2856536493105 0edf942d83e59b44fbefe6be747b8ca6

_____________________________
Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC AN BÌNH
DU HỌC & ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ TRÁC VIỆT

Địa chỉ: 81/333 Văn Cao, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
Fanpage: DU HỌC & ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ TRÁC VIỆT
Điện thoại: 0225 3804 680
Hotline: 0903 496 722 – 097 636 2211
 
113704554 604442570211318 5474034463935737938 n

 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Facebook
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập10
 • Hôm nay2,453
 • Tháng hiện tại38,420
 • Tổng lượt truy cập5,724,589
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây